Maak werk aantrekkelijk met sociale regelingen

Meer mensen uit de bijstand.

Uniek, combineer sociale regelingen nu met de Praktijkervaringplekpolis!

Uniek, combineer sociale regelingen nu ook met de Praktijkervaringplekpolis!

Wat wij doen

Het Bureau voor Arbeidsinschakeling voert sociale regelingen uit en ontzorgt gemeenten, werkzoekenden en organisaties. Wij maken re-integratie eerlijk, eenvoudig en stimulerend voor bijstandsgerechtigden. Zo wordt werk aantrekkelijk en creëren gemeenten extra en duurzame uitstroom uit de bijstand.

Bureau voor Arbeidsinschakeling

 

  • Ontwikkelt re-integratie regelingen voor gemeenten.
  • Levert back-office ondersteuning en rapportages.
  • Vereenvoudigt complexe processen voor werkzoekenden.
  • Focust op ontwikkeling van werkzoekenden.
  • Ontzorgt zo alle betrokken partijen!

Wat wij doen

Het Bureau voor Arbeidsinschakeling voert sociale regelingen uit en ontzorgt gemeenten, werkzoekenden en organisaties. Wij maken re-integratie eerlijk, eenvoudig en stimulerend voor bijstandsgerechtigden. Zo wordt werk aantrekkelijk en creëren gemeenten extra en duurzame uitstroom uit de bijstand.

Bureau voor Arbeidsinschakeling

 

  • Ontwikkelt re-integratie regelingen voor gemeenten.
  • Levert back-office ondersteuning en rapportages aan deelnemers.
  • Vereenvoudigt complexe processen voor werkzoekenden.
  • Focust op ontwikkeling van werkzoekenden.
  • Ontzorgt zo alle betrokken partijen!

Ken je deze sociale regelingen al?

Verrekent SROI verplichtingen en beloont de inzet van werkzoekenden.

De aantrekkelijke stap van bijstand naar dienstverband.

Re-integratie moet eerlijk, eenvoudig en stimulerend werken voor gemeenten, werkzoekenden en organisaties.

Kom meer te weten over onze doelen en ambities.

Betrokken partijen

Waarom onze regelingen van belang zijn?

Werkzoekenden

Deelnemers zijn werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Zij doen nuttige werkervaring op en ontvangen een financiële waardering zonder administratief gedoe en risico’s. De regelingen van het Bureau voor Arbeidsinschakeling faciliteren en ontzorgen werkzoekenden onderweg naar werk. Deelname is uitsluitend voor gemotiveerde werkzoekenden en op vrijwillige basis.

Organisaties

Organisaties die bereid zijn werkzoekenden te begeleiden tijdens de re-integratie, kunnen deelnemers zonder de reguliere werkgeversrisico’s inzetten op additionele werkzaamheden. Deelnemers worden door de gemeente bemiddeld en de inzet wordt eenvoudig in rekening gebracht. Zo voorkomt het Bureau voor Arbeidsinschakeling verdringing op de arbeidsmarkt en houden we het eerlijk voor alle betrokken partijen.

Gemeenten

Het Bureau voor Arbeidsinschakeling ontwikkelt samen met gemeenten re-integratie regelingen en levert back-office ondersteuning aan gemeenten en organisaties. Daarnaast helpen we werkzoekenden en organisaties met de uitvoering van sociale regelingen. Afgestemd op de lokale situatie worden landelijke en/of maatwerkregelingen ingezet.

Een bestaande regeling inzetten voor uw arbeidsmarkt of

samen een sociale regeling ontwikkelen?

Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.