Ambitie van BVAI

Het doel en de ambitie van BVAI

Waarde toevoegen aan traditionele re-integratie

Sinds jaren is de proefplaatsing en/ of werkervaringsplek het meest gebruikte re-integratie instrument om onbenut arbeidspotentieel uit de bijstand te activeren. 

Deze traditionele methode is gratis voor werkgevers & zonder financiële beloning voor bijstandsgerechtigden.

Hoewel de recente praktijkervaring belangrijk is voor de re-integratie van deelnemers leveren deze instrumenten ook risico’s op die het resultaat beperken:

 • Bijstandsgerechtigden missen financiële waardering voor hun inzet en raken gedemotiveerd wanneer een traject mislukt. 
 • Werkgevers betalen geen vergoeding voor geleverde inzet waardoor er risico’s op misbruik en verdringing ontstaan.  

Versterk betrokkenheid en werk aan duurzame uitstroom.

Wij geloven dat gemotiveerde bijstandsgerechtigden waardevol zijn. Daarom voegen wij een financiële relatie toe aan re-integratie en creëren commitment van alle betrokken partijen om bij te dragen aan arbeidsperspectief.

Met onze plug’n play oplossing worden uitkeringsgerechtigden financieel beloond met een netto premie per ingezet uur, naast de zekerheid van hun uitkering. En betalen werkgevers een vergoeding voor de geleverde prestatie.  

En met de vergoeding die de werkgever betaald, worden (binnen de kaders van de participatiewet) de premie van de uitkeringsgerechtigde betaald, de operationele kosten van het systeem betaald & blijft er in de meeste gevallen ook nog budget over om te investeren in scholing/ coaching.

En dat is van meerwaarde voor alle betrokken partijen!

Voordelen voor alle partijen! 

 • Voor de uitkeringsgerechtigden:

  • Premie werkt stimulerend & motiverend.
  • Deelnemers voelen zich gewaardeerd.
  • Zonder administratief gedoe en financiële risico’s.
  • Perspectief op arbeidsmarkt vergroot.

  Voor de werkgevers:

  • Schijn van verdringing/ misbruik wordt vermeden.
  • Opstapje bieden aan mensen in de bijstand.
  • Werken met extra gemotiveerde kandidaten.
  • Zonder financiële en arbeidsrechtelijke risico’s
  • Laagdrempelig kennis maken met potentiële werknemers.

  Voor de Gemeenten:

  • Meer duurzame uitstroomkansen voor bijstandsgerechtigden.
  • Eenvoudig te implementeren en combineren met bestaande trajecten.
  • Geen extra re-integratie budget nodig.
  • Voorkomt misbruik en verdringing op lokale arbeidsmarkten.

 

Wat is onze toegevoegde waarde?

 • Wij maken werk aantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden.
 • Wij ontwikkelen nieuwe inzichten en re-integratiemethoden voor gemeenten.
 • Wij vereenvoudigen complexe processen en voorkomen gedoe voor deelnemers.
 • Wij ontsluiten onbenut arbeidspotentieel voor de arbeidsmarkt.
 • Wij bieden een soepele overgang van bijstand naar dienstverband.
 • Wij ontzorgen gemeenten, deelnemers en organisaties op administratief gebied.
 • Wij brengen extra uitstroom uit de bijstand en besparen gemeenten uitkeringsgelden.
 • Wij dragen positief bij aan re-integratiebudgetten.
 • Wij versterken reeds bestaande re-integratieprojecten binnen gemeenten.

 

Onze grondslag

Onderstaande punten zijn de basis van ons werk;

 • Re-integratie mag de arbeidsmarkt niet verstoren
 • Arbeidsinschakeling moet positief gestimuleerd worden
 • Regelingen moeten altijd rendabel zijn voor gemeenten
 • Verdiencapaciteit moet betaald en beloond worden
 • Het resultaat moet voordelen bieden voor alle betrokken partijen

Herkent u zich in onze ambities?

Wij bespreken graag hoe ze gerealiseerd kunnen worden.