Ambitie van BVAI

Het doel en de ambitie van BVAI

Doel & ambitie van BVAI

Het Bureau voor Arbeidsinschakeling ontsluit onbenut arbeidspotentieel voor de arbeidsmarkt. Het is de ambitie van BVAI om re-integratie eerlijk, eenvoudig en stimulerend te maken voor bijstandsgerechtigden, organisaties en gemeenten. Zo ontstaan kansen op de arbeidsmarkt en creeren wij extra en duurzame mogelijkheden op uitstroom uit de bijstand.

Dit doen wij door, samen met gemeenten, sociale regelingen te ontwikkelen die bijstandsgerechtigden en organisaties dichterbij elkaar brengen en bijdragen aan duurzame oplossingen op de lokale arbeidsmarkt.

Wat is onze toegevoegde waarde?

 • Wij maken werk aantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden.
 • Wij ontwikkelen nieuwe inzichten en re-integratiemethoden voor gemeenten.
 • Wij vereenvoudigen complexe processen en voorkomen gedoe voor deelnemers.
 • Wij ontsluiten onbenut arbeidspotentieel voor de arbeidsmarkt.
 • Wij bieden een soepele overgang van bijstand naar dienstverband.
 • Wij brengen extra uitstroom uit de bijstand en besparen gemeenten uitkeringsgelden.
 • Wij versterken reeds bestaande re-integratieprojecten binnen gemeenten.

 

Wat is onze toegevoegde waarde?

 • Wij maken werk aantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden.
 • Wij ontwikkelen nieuwe inzichten en re-integratiemethoden voor gemeenten.
 • Wij vereenvoudigen complexe processen en voorkomen gedoe voor deelnemers.
 • Wij ontsluiten onbenut arbeidspotentieel voor de arbeidsmarkt.
 • Wij bieden een soepele overgang van bijstand naar dienstverband.
 • Wij ontzorgen gemeenten, deelnemers en organisaties op administratief gebied.
 • Wij brengen extra uitstroom uit de bijstand en besparen gemeenten uitkeringsgelden.
 • Wij dragen positief bij aan re-integratiebudgetten.
 • Wij versterken reeds bestaande re-integratieprojecten binnen gemeenten.

 

Wanneer je drempels verwijdert en inzet beloont, ontstaat positieve energie en verschijnen talenten waar niemand het bestaan van weet. Faciliteer dit proces en focus op de ontwikkeling van deze talenten op de arbeidsmarkt.

Arnold Kremer, grondlegger BVAI

Onze grondslag

Onderstaande punten zijn de basis van ons werk;

 • Re-integratie mag de arbeidsmarkt niet verstoren
 • Arbeidsinschakeling moet positief gestimuleerd worden
 • Regelingen moeten altijd rendabel zijn voor gemeenten
 • Verdiencapaciteit moet betaald en beloond worden
 • Het resultaat moet voordelen bieden voor alle betrokken partijen

Duurzame uitstroom

Beschikt iemand in de bijstand over arbeidspotentieel, dan gaat de gemeente op zoek naar een geschikte werkplek. Uitstroom naar regulier betaald werk en ontwikkelen naar een duurzame werkplek is altijd het uitgangspunt. Dit gaat vaak niet in 1 keer goed.

De sociale regelingen van BVAI ondersteunen gemeenten, werkzoekenden en organisaties tijdens deze ontwikkeling. Zo worden administratief gedoe en financiele risico’s voor deelnemers voorkomen. En lopen organisaties geen werkgeversrisico’s tijdens dit traject. Gemeenten kunnen organisaties zelfs ontlasten door de verzekeringsplicht tijdens re-integratietrajecten over te nemen.

Door de focus op ontwikkeling te leggen vergroot deze constructie de slagingskans van de plaatsing. Hierdoor is een sociale regeling een belangrijke aanvulling voor veel bemiddelingsprojecten. Samen met gemeenten ontwikkelen wij eenvoudig te implementeren oplossingen die bijdragen aan duurzame uitstroom uit de bijstand.

Ken je deze sociale regelingen al?

SimpelROI

SimpelROI verrekent SROI verplichtingen en beloont de inzet van werkzoekenden.

Betaalde Proefplaatsing

Betaalde Proefplaatsing: De aantrekkelijke stap van bijstand naar dienstverband.

Ervaar het gemak met de e-UUR app

Welke doelgroep wilt u faciliteren met een sociale regeling?

Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.