Waarde toevoegen aan traditionele re-integratie

De huidige praktijk

Sinds jaren is de proefplaatsing en/ of werkervaringsplek het meest gebruikte re-integratie instrument om onbenut arbeidspotentieel uit de bijstand te activeren. 

Deze traditionele methode is gratis voor werkgevers & zonder financiële beloning voor bijstandsgerechtigden.

Hoewel de recente praktijkervaring belangrijk is voor de re-integratie van deelnemers leveren deze instrumenten ook risico’s op die het resultaat beperken:

 • Bijstandsgerechtigden missen financiële waardering voor hun inzet en raken gedemotiveerd wanneer een traject mislukt.
 • Werkgevers betalen geen vergoeding voor geleverde inzet waardoor er risico’s op misbruik en verdringing ontstaan.

Premie versterkt betrokkenheid & duurzame uitstroom.

Wij geloven dat gemotiveerde bijstandsgerechtigden waardevol zijn. Daarom voegen wij een financiële relatie toe aan re-integratie en creëren commitment van alle betrokken partijen om bij te dragen aan arbeidsperspectief.

Met onze plug’n play oplossing worden uitkeringsgerechtigden financieel beloond met een netto premie per ingezet uur, naast de zekerheid van hun uitkering. En betalen werkgevers een vergoeding voor de geleverde prestatie.

En met de vergoeding die de werkgever betaald, worden (binnen de kaders van de participatiewet) de premie van de uitkeringsgerechtigde betaald, de operationele kosten van het systeem betaald & blijft er in de meeste gevallen ook nog budget over om te investeren in scholing/ coaching.

En dat is van meerwaarde voor alle betrokken partijen!

Voordelen voor alle partijen

Voor de uitkeringsgerechtigden:

 • Premie werkt stimulerend & motiverend.
 • Deelnemers worden financieel beloond.
 • Zonder administratief gedoe en financiële risico’s.
 • Perspectief op arbeidsmarkt vergroot.

Voor de gemeenten:

 • Meer duurzame uitstroomkansen voor bijstandsgerechtigden.
 • Eenvoudig te implementeren en combineren met bestaande trajecten.
 • Geen extra re-integratie budget nodig.
 • Voorkomt misbruik en verdringing op lokale arbeidsmarkten.

Voor de werkgevers:

 • Opstapje bieden aan gemotiveerde mensen.
 • Eenvoudige invulling van sociaal werkgeverschap.
 • Tegen een eerlijk tarief.
 • Laagdrempelig kennismaken met potentiële werknemers.

Wij maken impact!

Onderstaande punten zijn de basis van ons werk:

 • Re-integratie mag de arbeidsmarkt niet verstoren.
 • Arbeidsinschakeling moet positief gestimuleerd worden.
 • Regelingen moeten altijd rendabel zijn voor gemeenten.
 • Verdiencapaciteit moet betaald en beloond worden.
 • Het resultaat moet voordelen bieden voor alle betrokken partijen.

Herkent u zich in onze ambities?

Wij bespreken graag hoe ze gerealiseerd kunnen worden.