Wat doet BVAI

Over het Bureau voor Arbeidsinschakeling

BVAI richt zich op arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden. Volgens onze ervaring willen mensen heel graag bijdragen in hun ontwikkeling naar werk. Dit proces moet echter wel gefaciliteerd worden en werk moet aantrekkelijk zijn.

Samen met gemeenten faciliteren wij deze processen en bieden hiervoor sociale regelingen om uitstroom uit de bijstand te stimuleren. Kom meer te weten over onze doelen en ambities.

 

Gedrag =
Verwachting x Beloning


Victor Vroom

Psycholoog

Implementatiebegeleiding

Het beschikbaar stellen van sociale regelingen is een belangrijke eerste stap. Vervolgens is het efficiënt implementeren ervan een goed vervolg.

Dankzij de opgedane ervaring in de praktijk voorziet het Bureau voor Arbeidsinschakeling gemeenten van helder advies en ondersteuning.

Innovatieve partner

Samen nieuwe oplossingen ontwikkelen om meer mensen dichterbij werk te krijgen en uitstroom te bevorderen.

Het Bureau voor Arbeidsinschakeling bundelt krachten en deelt kennis. Zo kunnen gemeenten profiteren van onze goede ervaringen en resultaten met eerdere deelnemers.

Procesondersteuning

Complexe processen worden door ons vertaald in overzichtelijke rapportages. Het BVAI is gespecialiseerd in financiële & administratieve processen en verzorgt de uitvoering van sociale regelingen.

Op deze manier worden alle zaken netjes geregeld en de betrokken partijen ontzorgt.

Participatiewet en arbeidsinschakeling

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Vanuit de bijstand wordt uitstroom naar betaald werk gestimuleerd, dit noemen we arbeidsinschakeling.

Voor mensen die aanspraak maken op een bijstandsuitkering, geldt in veel gevallen dat zij zich moeten inspannen om (algemeen geaccepteerde) arbeid te verrichten. Voor gemeenten geldt dat zij werkzoekenden moeten ondersteunen tijdens deze re-integratie op de arbeidsmarkt. Het Bureau voor Arbeidsinschakeling faciliteert beide partijen met de uitvoering van sociale regelingen om werk aantrekkelijk te maken en uitstroom uit de bijstand te stimuleren.

Ken je deze sociale regelingen al?

SimpelROI

SimpelROI verrekent SROI verplichtingen en beloont de inzet van werkzoekenden.

Betaalde Proefplaatsing

Betaalde Proefplaatsing: De aantrekkelijke stap van bijstand naar dienstverband.

Ervaar het gemak met de e-UUR app

Waar wilt u ons voor inschakelen?

Wij verkennen samen met u graag de mogelijkheden.